Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Keroberos ή Kero αποτελεί τον διορισμένο κηδεμόνα του βιβλίου η οποία κατέχει το Clow Κάρτες