Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Kirby είναι ο κύριος χαρακτήρας σε ένα video game της Nintendo