Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Luxray είναι η τελική εξέλιξη του Shinx και Luxio, ηλεκτρικό pokemon τύπου, τα μάτια του μπορεί να δει μέσα από τίποτα