Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Magnus, Μάγκνους, όνομα για αγόρι δημοφιλές ειδικά σε σκανδιναβικές χώρες, όπως η Σουηδία, η Νορβηγία και η Δανία. Μάγκνους στα Λατινικά σημαίνει μεγάλη