Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Manfred, Μάνφρεντ, γερμανικό όνομα για το αγόρι στα Γερμανικά, Ολλανδικά και Πολωνικά, παραλλαγή του Μάνφριντ