Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Manuel, Μανουήλ, αρσενικό όνομα Εβραϊκά προέλευσης, που προέρχονται από Emmanuel, πράγμα που σημαίνει ο Θεός είναι μαζί μας. Manuel είναι ένα όνομα αρχικά Ισπανικά και Πορτογαλικά, το οποίο χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες