Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Marcos, αρσενικό όνομα στα Ισπανικά, στα Πορτογαλικά και στα Γαλικικά, προέρχεται από το ρωμαϊκό όνομα Marcus