Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Choji Marukuro ή Marucho είναι μαθητής της στρατηγικής και του εγκεφάλου των Bakugan Team