Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Matt Ishida και digimon Tsunomon του. Tsunomon είναι η in-κατάρτιση μορφή Gabumon