Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Micah, ανδρικό όνομα, παραλλαγή της Micaiah και Micajah, το όνομα του Βιβλική Εβραϊκή καταγωγή. Micah, όνομα που χρησιμοποιείται επίσης για τα κορίτσια, όνομα βιβλικό χαρακτήρα, κόρη του βασιλιά Σαούλ