Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Michele, όνομα για αγόρι στα ιταλικά. Michele, παραλλαγή του Michelle, θηλυκό όνομα στα Αγγλικά και γαλλικά. Και οι δύο που προέρχεται από το εβραϊκό όνομα Mikha'el