Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Mikael, ανδρικό όνομα στα σουηδικά, δανικά, νορβηγικά, φινλανδικά και μπρετόν, που προέρχονται από το εβραϊκό όνομα Mikha'el