Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Michelangelo είναι η εκπαίδευση με το αγαπημένο όπλο του, το Nunchaku, δύο ράβδους που συνδέονται με μια αλυσίδα