Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Mikel, Βασκικό όνομα για το αγόρι, προέρχεται από το εβραϊκό όνομα Mikha'el