Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Corina Bucksworth, Aizawa του νομισματοκοπείου. Το δεύτερο Mew Mew έχει ουράς και τα φτερά των πτηνών, όταν αυτή μετατρέπει σε Mew Mint