Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Mitsuki Kaibara της Scan2Go, η δύναμη του καρχαρία του δίνει μια μεγάλη ψυχρότητα, αλλά και σκληρότητα κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού