Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Muammer, τουρκικό όνομα για αγόρι, παραλλαγή του Muamer και κ. Muammar, όνομα αραβικής καταγωγής, που σημαίνει να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής