Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Mustafa, Μουσταφά, αραβικό όνομα. Η σημασία του είναι ο εκλεκτός. Είναι ένα πολύ κοινό όνομα αρσενικό σε μουσουλμανικές χώρες στις διάφορες μορφές Mustafa ή Mustapha, Mostafa ή Mostapha, Moustafa ή Moustapha