Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Narek, Ναρεκ, αρσενικό όνομα με Αρμενικής καταγωγής, παραλλαγή του Ναρέκ, Nareg