Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Nate, Νέιτ, αγγλικό όνομα για αγόρι, μικροσκοπικός του Νέιθαν ή του Ναθάνιελ.