Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Nick, όνομα στα Αγγλικά και χρησιμοποιείται επίσης σε άλλες γλώσσες, συντομογραφία του Νικολάου, Nicholas, Nickolaus, Nikola ή Nicola, μεταξύ άλλων