Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Nicklas, ανδρική ονομασία στα Σουηδικά και δανικά, παραλλαγή του Niklas και Niclas