Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Nicky, Νίκι, το όνομα που χρησιμοποιείται στα Αγγλικά και σε άλλες γλώσσες, τόσο για τα αγόρια και τα κορίτσια, ως μικροσκοπικός του Νίκολας, Nicholas ή Nicole. Nicky, Νίκι, η παραλλαγή του Νικ, Nick