Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Niilo, ανδρικό όνομα με ελληνική καταγωγή, δημοφιλές στη Φινλανδία, στη Σουηδία και τη Νορβηγία, παραλλαγή του Nils, αντιστοιχεί επίσης στον Νικόλαο