Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Niklas, αρσενικό όνομα που αντιστοιχεί στον Νικόλαο στις σκανδιναβικές γλώσσες, Σουηδικά, Φινλανδικά, Δανικά και Νορβηγικά. Χρησιμοποιείται επίσης στα γερμανικά. Niklas, άλλες παραλλαγές είναι Nicklas, Niklaas και Niklos