Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Nikolaos, Νικόλαος, ελληνικό όνομα για αγόρι, το δημοφιλές όνομα στην Ελλάδα και την Κύπρο. Νικόλαος, παραλλαγή του Nikolas, Νικόλα, Nikolaus και Nikolos, Νικολός