Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Pakize, όνομα τουρκικής καταγωγής για κορίτσι. Pakize, παραλλαγή του ονόματος μουσουλμανική Pakiza. Η σημασία του είναι καθαρή