Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Pamela, όνομα επινοήθηκε από ένας Άγγλος συγγραφέας, το 1599 και επαναχρησιμοποιημένα που έχει ως πρωταγωνιστή και ο τίτλος του ένα αγγλικό μυθιστόρημα το 1740. Pamela, κορίτσι όνομα που χρησιμοποιείται από τον εικοστό αιώνα