Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Panpour, Hiyappu στα Ιαπωνικά. Το Pokémon ψεκασμού εξελίσσεται σε το Pokémon Θερμοπίδακας, Simpour