Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Pansear, αρχικό όνομα Baoppu. Υψηλή θερμοκρασία Pokémon που εξελίσσεται σε Simisear