Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Paula, όνομα της λατινικής προέλευσης. Η σημασία του είναι μικρός, και σεμνός