Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Pavlinos, Παυλίνος, όνομα για αγόρι, παραλλαγή του Παυλινού, Paulinos, η μεταγραφή του Ελληνικού ονόματος προέρχεται από Παυλίνος