Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Piccolo, μια πολύ ισχυρή πολεμιστής, φίλος Goku και του πλοιάρχου Gohan