Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Qadir, αρσενικό όνομα αραβικής καταγωγής, παραλλαγή του ονόματα όπως Κadir, Kader, Qader και Ghader μεταξύ άλλων