Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Quim, σύντμηση του ονόματος της εβραϊκής καταγωγής, Joachim