Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Quirinus, Κουϊρίνος, όνομα της λατινικής προέλευσης. Κουϊρίνος, ο αρχαίος Θεός του ρωμαϊκού κράτους