Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Raikou είναι ένα ηλεκτρικό τύπου Pokémon και ένα από τα τρία θρυλικά θηρία