Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Ασπίδα της RKS Raków Częstochowa, ποδοσφαιρική ομάδα που βασίζεται στο Τσεστοχόβα, πόλης που χαρακτηρίζεται από του ποταμού Warta και των παραποτάμων του στα βόρεια του Βοεβοδάτο της Σιλεσίας, στην Νότια Πολωνία. Η πόλη είναι διάσημη για τη μαύρη Μαντόνα της Τσεστοχόβα