Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Ramiro, Ραμίρο, αρσενικό όνομα στα ισπανικά και πορτογαλικά, προέρχεται από Ramirus, λατινοποιημένη μορφή ενός αρχαίου βησιγοθικού ονόματος