Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Rasmus, αρσενικό όνομα στα Σουηδικά, Δανικά, Φινλανδικά, Νορβηγικά και Εσθονικά, προέρχεται από το Έρασμος Erasmus, το όνομα της ελληνικής καταγωγής