Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Robert, όνομα για αγόρι σε διάφορες γλώσσες, π.χ. στην αγγλική, Γαλλική, γερμανική και πολωνική γλώσσα μεταξύ πολλών άλλων. Είναι επίσης η μεταγραφή από το Κυριλλικό αλφάβητο του ίδιου ονόματος στα Σέρβικα και Ρώσικα