Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Romain, όνομα της λατινικής προέλευσης. Προέρχεται από την λέξη Ρωμανός, η σημασία του είναι της Ρώμης