Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Rosalie, όνομα της λατινικής προέλευσης. Προέρχεται από τις λατινικές λέξεις Rosa και Lilium