Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Roy είναι η πυρκαγιά φορτηγό ρομπότ της ομάδας διάσωσης της πόλης