Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Ryo Bakura είναι φίλος του Yugi που μετατρέπει ένα από έντονες αντιπάλους του