Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Sackboy, έναν χαρακτήρα από το LittleBigPlanet