Σχέδιο Online

Ζωγραφιές LittleBigPlanet, video game, όπου οι χαρακτήρες είναι κούκλες που ονομάζεται Sackboys ή Sackgirls