Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Η νίντζα Uchiha Sasuke, Ούτσιχα Σασούκε από το διάσημο Uchiha Clan αποτελεί μέρος της ομάδας 7