Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Chang είναι ο πατέρας της Ching και ο sensei των πολεμικών τεχνών Abyo, Ching και Garu σ του νίντζα Ακαδημίας