Σχέδιο Online

Ζωγραφιές Simun, αρσενικό όνομα που αντιστοιχεί σε Σίμων σε διάφορες γλώσσες: Šimun σε Κροατικά και Símun των Νήσων Φερόε